1. Ana Sayfa
  2. Hukuk

Boşanmada Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır? Nafaka Maaşın Yüzde Kaçı? (2023 Güncel)

Boşanmada Nafaka Maaşın Ne Kadarıdır? Nafaka Maaşın Yüzde Kaçı? (2023 Güncel)
0

Boşanma davaları kuşkusuz ki en çok sıkıntı yaşanılan ve hukuki olarak çeşitli yüklerin altına girmenizi gerektirecek davalardır. Günümüz Türkiye’sinde boşanma öncesi, esnasında avukatlara en çok sorulan sorulardan birisi de boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır oluyor. Güncel hukuk bilgileri ile sizlere durumu hemen aktaralım.

Bununla ilgili olarak yasal mevzuatta çok açık bir kanun bulunmaktadır.  İlgili kanunun adı İcra İflas Kanunu’nda yer alan 83. maddedir. Bu madde “Kısmen Haczi Caiz Olan Şeyler” başlığına sahiptir.

Bu madde şu şekildedir;

“Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki haciz için kesintiye geçilemez.”

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır? Maaşın yüzde kaçı nafaka olarak verilebilir?

İlgili kanun maddesine göre boşanmada maaşın dörtte biri yani %25’i haciz edilebilir. Buna göre ilerleyecek olursak eğer 4000 (dört bin) TL maaş alıyorsanız kanun maddesine göre 1000 TL’sini nafaka olarak ödersiniz.

Yazar Hakkında

Araba Teknik araç ve otomobil inceleme ile yola çıkan bir güncel blog olmayı hedeflemiş ve daha sonradan gündeme dair pek çok içeriği, haberi bünyesinde barındıran, Google News kayıtlı bir web sitesine dönüşmüştür. Bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Sloganımız; "İçerisi şampiyonlar ligi..."

Yorum Yap