1. Anasayfa
  2. Ek İş Fikirleri

Evde Yapılabilecek İnovasyon Örnekleri (2021 Güncel)

Evde Yapılabilecek İnovasyon Örnekleri (2021 Güncel)
Evde Yapılabilecek İnovasyon Örnekleri
0

Evde Yapılabilecek İnovasyon Örnekleri

Değişen dünya düzeninde hayatımıza hemen hemen her gün yeni bir şey girmektedir. Sanayi devriminden sonra teknolojinin hızla geliştiği küresel konjöktürde insanoğlu sürekli bir değişim ve gelişimin bir parçası haline gelmiştir. İnovasyon kavramı hayatımıza yeni yeni adapte olan bir kavramdır. Kavram temelinde yenilikçiliği ve yeniliği tanımlar. Kavramın odaklandığı esas konu var olan sıkıntıları ve sorunlu durumları tanımlamak ve bunları ortadan kaldırmaktır. Çözüm esaslı çalışılmaktadır. İnovasyon kelimesinin temelinde her ne kadar yenilik olsa da, bu tanımlama yeniden buluş anlamına gelmemektedir. Daha çok değiştirme, yeni bir şekilde kullanma, yenileme anlamlarında kullanılmaktadır. Ürünün farklı özellikler katılarak yeniden kullanılması durumu inovasyon olarak adlandırılmaktadır. Bu hususta özgün olmak oldukça önemlidir. Evde yapılabilecek inovasyon örnekleri de bir o kadar önemlidir.

İnovasyonda farklı olmak gerekmelidir. Dikkat edilmesi gereken konu çözüm bulunacak fikir mutlaka bir sorunu çözmeyi ve bir yeniliği içerisinde barındırmalıdır. Var olan bir ürün çeşitli inovatik çözümlemeler ile daha farklı hale getirilir ve insanların kullanımına sunulur. Eğer var olan bir bilgi, toplum çıkarı için kullanılmış olursa, ekonomik anlamda da destek aldığı durumlarda bu süreci inovasyon süreci olarak adlandırılmaktadır. İnovasyon sürecinin gerçekleşebilmesi için halkın barındırması gereken belli başlı durumlar vardır. Toplumsal yatkınlık ve istek, yeniliğin gerçekleştirilmesine yönelik var olan talep, bu sürecin var olabilmesi için gereklidir. Toplumsal olarak böyle bir bilincin var olması, inovasyon sürecinin gerçekleşebilmesi için etkilidir. Hayatımızın içerisine yeni yeni dahil olan bu kavram çok yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Evde yapılabilecek inovasyon örnekleri de mevcuttur. Bu yazımızda genel olarak bu örneklerden söz etmeye çalışacağız.

Evde Yapılabilen İnovasyon Örnekleri Kolay

Evde Yapılabilen İnovasyon Örnekleri Kolay

Çeşitli inovasyon örnekleri farklı alanlarda karşımıza çıkan çıkmaktadır. Değişik birçok sektörde karşımıza çıkan inovasyon örnekleri, birbirleri ile grift ilişkiler içerisinde oldukları için, gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı oluyor. Çalışmalar yeni ürünlerin gelişiminde etkili olabildiği gibi, var olan bulunmuş ürünlerin farklı şekillerde kullanılabilmesi ve gelişebilmesi şeklinde de görülebilmektedir. Teknolojiye yatkınlık ve düşkünlük artık genç yaşta görülen ve karşımıza çıkan bir durumdur. Okullarda da artık teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri, araştırma ve geliştirme temalı eğitim ve öğretimler verilmektedir. Bu sayede genç nesilden beri bireylerin bilime yönelimi sağlanmakta, bu hususta da inovasyona yönelimler arttırılmaktadır. Evde yapılabilen inovasyon örnekleri kolay olarak da gerçekleştirilebilir.

Okullar da öğretilen dersler aracılığıyla ilgili ve meraklı genç nesil sürekli olarak farklı teknolojik aletlerin, farklı şekiller kullanımı konusunda çalışmakta, yeni bir buluş yapmak yerine, var olan ürün iyileştirmeleri yapılmakta ve hayatımıza adapte edilebilmektedir. Evde yapılabilen inovasyon örnekleri kolay örnekleri verecek olursak,  telefonlar için pratik şarj aletleri, ısının enerjiye dönüştürülmesi ile elektrik enerji elde edilerek telefonun şarjı sağlanmaktadır. Bir diğer evde yapılabilen inovasyon örneklerinden biri olan, akıllı kablolar eşliğinde bir priz elde edilebilir. Bu priz yığılan kabloların önüne geçerek, uzak mesafelerden prizleri yanınıza yaklaştırarak, birçok şarj sıkıntısına, elektriğe ihtiyaç duyulan zamanlardaki yaşanan sorunlara çözüm getirmektedir.

İnovasyon Örnekleri 8. Sınıf

İnovasyonlar farklı şekilde türlere sahiptirler. Ürünlerin inovasyonu, pazarlama stratejileri bağlamında inovasyon, deneyim anlamında inovasyon, iş modeli kapsamlı inovasyon gibi türlere sahiptir. En çok karşılaştığımız tür ise ürünlerin inovasyonu türüdür. Birçok marka ve firma bu türe yönelerek ürünlerini baştan aşağı yeniden yapmayı tercih etmeyerek,  aynı ürüne birçok özellik eklemeyi ya da var olan ürünü belli başlı yönlerden geliştirmeyi yönelik çalışmalara yönelirler.  Örneğin Samsung firması 2020 yılında çıkardığı bir telefona 2021 yılında farklı birkaç özellik ekleyerek satışa sunar. Aslında cihaz aynıdır. Sadece bir tane fazla kamera eklenmiştir ya da işlemcisi yenilenmiştir. Bu tarz özelliklerle firmalar ürün inovasyonunu sağlarlar ve artan taleplere bu yönde yanıt vermeye çalışmaktadırlar. İnovasyon örnekleri temelden başladığını yukarıdaki yazımızda anlatmıştık. Özellikle 8. Sınıfta ders olarak verilen teknoloji ve tasarım dersinde öğrencilerden ürünlerin farklı şekilde hayatımızda ne yönde ve nasıl kullanılabileceğini düşünmeleri istenmektedir.

İnovasyon örnekleri 8.sınıf öğrencileri üzerinde nasıl ele alındığını birkaç örnek ile açıklamaya çalışacağız. 8. Sınıf öğrencilerinin bu alanda çok fazla profesyonel olarak çalışabildiğinden bahsetmek doğru olmayacaktır. Belirli bir düzenek sayesinde karışmayan kablo sistemi sayesinde kulaklık bu dönemin inovatik gelişimlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda tarakların başına yapılan bir düzenek sayesinde kolayca çıkarılıp takılan taraklar yine bu dönemde gerçekleştirilen inovasyon çeşitlerindendir. Çöp kutularının ayaklarına tekerlekler takılması, ve bu tekerleklerin uzaktan kumanda ile koordine edilebilmesi, engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunan ve değerli bir inovatik çözümlemelerden biridir.

Teknoloji Tasarım İnovasyon Örnekleri

Teknoloji Tasarım İnovasyon Örnekleri

Hayatımızda şirketler varlığı oldukça çoğalmış ve her pazardan birçok şirket aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketlerin varlığı birbirleriyle olan rekabet pazarını da arttırmıştır. Sektörde bir adım öne çıkabilmek, avantajı kendi lehine çevirebilmek, ve pazarda etkin derecede söz sahibi olabilmek için, birçok şirket inovasyona yönelmiştir. Bunun için teknolojik gelişmelerin takibi yakından yapılmaktadır ve değişim ve dönüşüme açık bir yapının hakim olması gerekmektedir. Farklı olmak ve özgün olmak kavramları inovasonel sürecin takibi için büyük önem arz etmektedir. Ürün bazlı inovasyonun ne şekilde gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Pazarlama inovasyonu şirketlerin en çok kullandığı türlerin başında gelir. Örneğin dünyaca ünlü Starbucks firması kahvelerini yaparken farklı bir metod anlayışı güderler.

Birçok diğer işletmeye nazaran baristaların açık ve gözle görülür bir ortamda müşterilerine hizmet sunmasıi pazarlama inovasyonunun en çarpıcı örneğidir. Kafeterya konusunda çoğu işletme aynı sistem üzerinde ilerleme sağlamıştır. Ancak örnek verdiğimiz bu firma, bu konseptin dışına çıkarak bu sektöre farklı bir bakış açısı getirmiş ve yukarıda bahsettiğimiz farklılık ve özgünlük kavramlarına uyumlu hareket etmiştir. Teknoloji tasarım inovasyon örnekleri farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır.  Örneğin evlerimizde kullandığımız musluk esnek bir hale getirilerek, meyvelerin ve sebzelerin yıkanması kolaylaştırılır hale getirilebilir. Bu yöntemler ucuz ve basit görünse de etkili inovasyonlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Akıllı cihazlardaki iyileştirmeleri büyük şirketlerin tercih ettiğinden bahsetmiştik. Bu cihazlara yapılan inovasyonlar da teknoloji tasarım inovasyon örnekleri dahilinde olduğundan bahsedilebilir.

İnovasyon Örnekleri 2020

Milenyum çağı olarak adlandırılan günümüzde değişimin ve aktif dönüşümün her saniye yaşandığını söyleyebiliriz. Kökten yeniliğin ve değişimin maliyeti ve kabul edilebilirliği riskli ve yüksek maliyetli olduğundan, çözümlemeler daha çok inovasyonel olarak gerçekleşmektedir. Örneğin bir marka sıfırdan yeni bir cihaz icat etmesi ve bu cihazı tanıtması, bu işin tamamen tutacağı ve toplum tarafından kolayca benimsenebileceği anlamına gelmemektedir. Ancak bir firmanın kendi ürünü ve modeli olan telefon cihazını farklı özelliklerle geliştirerek piyasaya o şekilde sürmesi risk ve maliyet oranını düşürerek, ürünün kabul edilebilirliğini ve satın alınmasını kolaylaştıracaktır. Giyim firmalarını da bu yöntemle pazarlama stratejisine sahiptirler.

Geliştirilen giyim ürünleri aynı pazarda farklı şekilde piyasaya sürülürler ve müşteri taleplerinin sağlanması mümkün olur.  İnovasyon örnekleri 2020 yılında oldukça fazla sayıya ulaşmış ve birçok firma tarafından uygulanabilir ve talep edilebilir hale gelmiştir. Yenilikler müşteri talepleri çerçevesinde sürekli hale gelmiş, hem maliyet hem de zaman açısından avantajlı bir durum elde edilmeye çalışılmıştır. İnovasyon çeşitli yönlerden önemlidir ve büyük avantajları vardır. Örneğin özel bir hastahane hastalarından çıkan tahlil sonuçlarını elden kağıt yoluyla almayıp, bu sonuçları online sistemler üzerinden sağlarlarsa, bu yeniliği takip etmeyen ve uygulamayan hastanelere nazaran daha tercih edilebilir hale geleceklerdir. İnovasyonda yeniliğin ve teknolojinin takibinin ne denli önemli olduğunu yukarıda belirtmeye çalışmıştık.

Pazarlama İnovasyon Örnekleri

İnovasyon Örnekleri

Artan rekabet ortamında bir ürünün pazarlanabilmesi üstünde durulması gereken önemli bir konudur. Pazarda öne çıkmak isteyen şirketler topluma ulaşabilmek için çeşitli strajetik yöntemler uygularlar.  Reklamlar, ilanlar, broşürler, stantlar, pazarlamanın çeşitli yollarından bazılarıdır. Günümüzde farklı olabilmek, farklı ürün yaratabilmek oldukça zor bir hale gelmiş durumdadır. Bir çok firma birbirine benzer ürünü farklı marka altında üretip, satışa çıkarabilmektedir. Pazarlama inovasyonu bu noktada önemlidir.  Ülkemizde görülen en önemli pazarlama inovasyon örnekleri olarak karşımıza yemek sepeti çıkmaktadır. Yemek sepeti firması sıfırdan yeni bir buluşa imza atmış durumda değildir. Var olan pazarda online bir sistem kurarak, özgün bir yaklaşımla önemli bir inovasyon örneği sergilemiştir. Örneğin yemeklerin verildiği restaurantlar paket servis aracılığıyla hizmet vermekteydi. Ancak bu restaurantların tek bir sistem üzerinden online hale getirilik sunulması etkili  ve çarpıcı bir pazarlama inovasyon örneğidir.

Araba Teknik araç ve otomobil inceleme ile yola çıkan bir güncel blog olmayı hedeflemiş ve daha sonradan gündeme dair pek çok içeriği, haberi bünyesinde barındıran, Google News kayıtlı bir web sitesine dönüşmüştür. Bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Sloganımız; "İçerisi şampiyonlar ligi..."

Yazarın Profili

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir