1. Ana Sayfa
 2. Bilgi

Homojen ve Heterojen Karışım Nedir?

Homojen ve Heterojen Karışım Nedir?
0

Maddeler saf ve karışım olarak 2 farklı şekilde bulunurlar. Saf olmayan maddelerin hepsi karışımdır.

En az iki saf maddeyi aralarında kimyasal reaksiyon olmamak koşuluyla bir araya getirdiğinizde elde edilen yeni maddeye karışım denir. Bu iki madde ya kimyasal reaksiyon gerçekleştirerek bir araya gelir ya da karışım olur. Karışımlarda kimyasal değişim olmaz. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilirler. 2 farklı çeşit karışım vardır. Bunlar homojen ve heterojen karışımlardır.

Şimdi de gelin maddelerin sınıflandırılmasına bakalım. Homojen ve heterojen karışımlar örnekleri hep birlikte inceleyelim.

Karışımların Özellikleri

 • En az iki saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşurlar.
 • Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir.
 • Karışım sonucu kimyasal tepkime gerçekleşmez ve kimyasal özellikler değişmez.
 • Karışımların içerisinde birden fazla element veya bileşik bulunur.
 • Karışım sonucu yeni madde oluşmaz.
 • Hal değişimi sırasında belirli bir kaynama veya erime noktaları yoktur.
 • Karışıma dahil olan maddeler arasında bir oran yoktur.
 • Ayırt edici özellikleri yoktur.
 • Karışımdaki bileşenler kendi özelliklerini korurlar.
 • Sembol veya formül şeklinde gösterilemezler.
 • Karışımların öz kütleleri sabit değildir.
 • Karışımlarda katılan maddelerin oranları belli olmadığı için belirli erime, kaynama, yoğunlaşma vb. karakteristik özellikleri yoktur.
 • Karışıma dahil olan maddeler arasında kimyasal bağ oluşmaz.

Karışımlar 2’ye ayrılırlar.

 • Homojen Karışımlar
 • Heterojen Karışımlar

Homojen ve Heterojen Karışımları Oluşturan Maddelerin Karışım İçindeki Dağılışı

Homojen Karışımlar

Homojen karışımlar da görüntü olarak karışımın her tarafında aynı görüntü vardır. Gözle bakıldığında birleşenler görülemezler. Homojen karışımların farklı bölgelerinde ki fiziksel özellikleri de birebir aynıdır. Birbirleri içerisinde atom veya moleküllerine ayrılarak dağılırlar. Homojen karışımların diğer adı da çözeltidir.

Gaz karışımlarının tamamına yakını homojen karışımdır.

Doğal gaz sızıntısının hava ile oluşturduğu karışım homojendir. havanın içindeki doğal gazı gözle göremeyiz.

Homojen karışıma örnek verecek olursak;

Gözyaşı = su ve tuz içerir. Su çözücü madde tuz ise çözünen maddedir.

Hava = Oksijen, azot, argon, karbondioksit, xenon. ozon. helyum, metan, hidrojen.

Heterojen Karışımlar

Birbiri içerisinde atom, iyon veya molekül boyutunda değil daha büyük boyutta karıştırılan karışımlardır. Heterojen karışımı bir araya getiren malzemeler gözle veya mikroskopla görünebilirler. Karışımın her tarafında aynı kimyasal veya fiziksel özellik görülmez. Homojen olmayan bütün karışımlar heterojendir. Buna en güzel örnek tuzlu sudur. Belirli bir kabın içinde ki suya tuz attığımız zaman belirli miktarda tuzu çözer ve homojen karışım olurken su çözebileceği maksimum tuzu çözdükten sonra tuz eklemeye devam edersek tuz suyun dibinde kalır bu da heterojen bir karışım olur. Heterojen karışımlar çeşitlerine ayıracak olursak 4 çeşit heterojen karışım vardır.

 1. Süspansiyon
 2. Emilsiyon
 3. Kolloid
 4. Aeresol

Süspansiyon : Katı sıvı karışımlardır. Örnek olarak su ve kum karışımı.

Su ve Zeytin yağı karışımı

Kolloid : Bakışta homojen karışıma çok benzerler. Örneğin süt sütün üstündeki yağ tabakası veya kaymak tabakası sütün homojen olmasını engeller

Aeresol : Katı yada sıvı karışımların gaz içerisine girerek oluşturduğu karışımlardır. Sis, duman, parfüm, deodorant bu karışıma en güzel örneklerdir.

Deodorant aeresol karışımdır

Yazar Hakkında

Araba Teknik araç ve otomobil inceleme ile yola çıkan bir güncel blog olmayı hedeflemiş ve daha sonradan gündeme dair pek çok içeriği, haberi bünyesinde barındıran, Google News kayıtlı bir web sitesine dönüşmüştür. Bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Sloganımız; "İçerisi şampiyonlar ligi..."

Yorum Yap