1. Ana Sayfa
  2. Kredi Rehberi

İhtiyaç Kredisi Erken Ödeme Cezası Var mı? (2023 GÜNCEL)

İhtiyaç Kredisi Erken Ödeme Cezası Var mı? (2023 GÜNCEL)
0

İhtiyaç anında çektiğiniz kredinin tümünü ödemek isterseniz ihtiyaç kredisi erken ödeme cezası var mı yok mu diye bir sorunuz olabilir. Bugün gerek ihtiyaç kredisi gerekse de konut ve taşıt kredilerinde erken ödeme yapılırsa neler olur, bir ceza durumu olur mu yada avantajı nedir ona bakacağız.

Kredi Erken Kapama Cezası

İsterseniz kredileri ihtiyaç, taşıt ve konut olmak üzere 3’e ayıralım ve o şekilde bakalım. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde erken ödeme yaparsanız yada krediyi tümden kapatırsanız ceza durumu yoktur. Hatta avantajları vardır bunları detaylandıracağız. Konut kredilerinde ise erken ödeme de ceza durumu oluyor. Bunun sebebi ise kredi aldığınız bankanın faiz gelirinde düşme olması sebebiyle ceza uygulanıyor. Banka size 120 ay vadeli bir kredi veriyor ve buna göre bir finansal program uyguluyor. Siz 15. ayda tümünü kapattığınız zaman faiz geliri düşüyor ve bu sebeple size ceza uyguluyor. Bu noktada konut kredisi erken kapatma cezası kalktı mı sorusunu yanıtlamış olduk.

Konut Kredisi Erken Kapama Cezası

Konut kredilerinde erken ödeme ile ilgili Tüketicinin Korunması hakkındaki kanuna dayanılarak Konut Finansmanı Sözleşme Yönetmeliği hazırlanmıştır. Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun 37. maddesinde şu ibare yer almaktadır;

Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez.

Buradan da anlaşılacağı üzere konut kredilerinin erken kapatılmasında bir ceza uygulanmaktadır. Konuyu örneklendirecek olursak diyelim 80000 TL’lik bir borcunuz kalmış olsun. Toplamda da hala 100 ay ödemeniz gereken taksitler var. Siz bu borcu tek seferde kapatmak isterseniz %2’lik bir ceza uygulanır yani 1600 TL ceza ödersiniz. Eğer aynı tutarda yani 80000 TL’de bir borcunuz kalsa ve kalan taksit sayınız 30 olsa o zaman durum değişir. Böyle bir durumda %2 değil %1,5 ceza ödersiniz. Yani 1200 TL ceza ödersiniz bu durumda. Burada konut kredisi ara ödeme yapmak konusuna hiç girmeyeceğim onu başka bir yazıya saklıyorum.

İhtiyaç Kredisi Erken Ödeme Faiz İndirimi

Şimdi de gelin ihtiyaç kredisini erken kapatmak avantajlı mı yoksa değil mi ona bakalım. Öncelikle faiz olayına girmeden sigorta meselesine bakalım. 48 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi çektiniz ve henüz 40 ay daha ödemeniz var ve bugün tüm krediyi kapatmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda eğer sigorta yaptırdıysanız ve bunu peşin ödediyseniz kalan 40 aylık sigorta iptal olur ve bunun ödemesi borçtan düşülür.

İhtiyaç Kredisinde Erken Kapatma Cezası Uygulanır mı?

Tüketici kredilerinde yani ihtiyaç veya taşıt kredilerinde erken ödeme yaptığınız zaman bankanın indirim yapma zorunluluğu vardır ve bu kanuni olarak düzenlenmiştir. Bu konu ile ilgili Tüketici Kredisinde Erken Ödeme İndirimi ve Kredinin Yıllık Maliyet Oranını Hesaplama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik bulunmaktadır. Yönetmelikte konu ile ilgili açıklama şu şekildedir;

Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

e) Komisyon: Geri ödeme planında her bir taksit tutarında anapara, faiz ve her türlü kamusal yükümlülükler haricinde ayrı bir kalem olarak yer alan ve kredi verenin gelir olarak tahsil edeceği tutarları,

Erken Ödeme

Madde 5- Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu halde kredi veren tüketiciden her hangi bir isim adı altında, ek bir ödemede bulunmasını isteyemez. Erken ödeme miktarı, asgari ödeme miktarının altında olamaz.

Kredinin Tamamının Erken Ödenmesi

Madde 7- Erken ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; vadesi gelen taksit ödemesi, geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

Erken ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, erken kapatma işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyle geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.

İsterseniz ihtiyaç kredisi erken ödeme hesaplama işlemini bir örnek ile daha ayrıntılı anlatalım. 36 ay vadeli ve 1,25 faiz oranı ile 10000 TL kredi çekmiş olun. Toplamda 7 taksit ödediniz ve arttık krediyi tamamen kapatmak istiyorsunuz. Böyle bir durumda 8451,01 TL ödeme yaparsınız. Erkkenn ödeme karınız ise 2.033,18 TL olur.

Yazar Hakkında

Araba Teknik araç ve otomobil inceleme ile yola çıkan bir güncel blog olmayı hedeflemiş ve daha sonradan gündeme dair pek çok içeriği, haberi bünyesinde barındıran, Google News kayıtlı bir web sitesine dönüşmüştür. Bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Sloganımız; "İçerisi şampiyonlar ligi..."

Yorum Yap