1. Ana Sayfa
  2. Araba Rehberi

2023 Noter Ücretleri & Noter Araç Satış ve Devir Ücretleri Ne Kadar?

2023 Noter Ücretleri & Noter Araç Satış ve Devir Ücretleri Ne Kadar?
0

Otomobil alım satımını resmiyete dökmek için alıcı ve satının notere giderek işlem yapması gerekmektedir. 2023 noter ücretleri ile 2023 noter araç satış ücretleri üzerine detaylı bir rehber hazırladık. Araç noter bedeli ve alım satım ücretlerine gelin hep birlikte bakalım.

Resmi Gazete’de ilgili 2023 noter ücretleri henüz yayınlanmadı. Son noter ücret tarifesi 6 Mart 2023’de yayınlandı. 1 yıl sonra yani 6 Mart 2023’de yeni tarife yayınlanacaktır. 

2023 Noter araç alım satım ücreti ne kadar?

2023 yılında her yıl olduğu gibi noter araç alım satım bedeli zamlanacak. 2023 yılı için güncel noter araç alım satım ücreti 224,00 TL’den 301 TL’ye çıkması bekleniyor.

Noter araç alım satım masrafındaki detaylar neler? Ne kadar masraf çıkıyor?

Araç Alım-Satım Noter İşlemleri 2023 Yılı Noter Ücret Tarifesi 
Sıfır araç tescili  230  TL
İkinci el araç plakası değiştirmeden  224 TL
İkinci el araç plakası değişirse* 301 TL
Noter ihtarname ücretleri** 155 TL ile 1.000 TL arası

Plaka değişirse 301 TL ödeyerek aracı üzerinize(iki plaka ücreti dahil) alabilirsiniz. Eğer araç alımında mevcut plakayı istemezseniz noterden önce adınıza tescilli olacak şekilde en yakın emniyet genel müdürlüğüne giderek araç için kendinize özel bir plaka almanız gerekmektedir.

Noter araç alım satım/devir ücretini kim öder?

Noter ücretlerinin tamamı alıcı olan tarafa aittir. Bu masrafları alıcı aracı satın alırken noterin evrak işlemlerinin tamamlaması sonrasında tahsil edilir. Notere giderken mutlaka TC kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Aynı şekilde satıcı tarafın da kimliğinin ibraz edilmesi zorunludur.

Noterde araç alım satımına engel olabilecek durumlar var mı?

Buna cevabımız evet. Eğer notere gittiğinizde;

  • Aracın MTV yani motorlu taşıtlar vergisi borcu varsa,
  • Araca ait ödenmemiş bir trafik cezası varsa,
  • Aracın muayene tarihi geçmiş ise(bu bilgi ruhsat içinde ekstra bir evrak ile işlidir) (muayene geçtiyse çekme belgeli verilebilir)
  • Aracın HGS veya OGS borcu varsa,
  • Aracın üzerinde haciz veya rehin varsa noterde araç alım satım işini gerçekleştiremezsiniz.

Satış öncesinde mutlaka ve mutlaka karşı tarafa bu durumlar ile ilgili soruları sorun ve aracın satışına engel olabilecek bir durum olmadığından emin olun. Kredisi devam eden veya üzerinde haciz bulunan araçlar için önce kredinin kapatılması veya haczin kaldırılması için borcun ödenmesi gerekir. Bu tür satışlar da ülkemizde olabiliyor. Bu durumunda satıcı olan kişi öncelikle bu borcun ödenmesi için bankaya veya vergi dairesine gitmeniz gerektiğini söyleyebilir. Tamamen güvene bağlı olan bu duruma dikkat etmelisiniz.

Araç alım satımı için bir diğer önemli konu da aracın sadece ruhsatta yazan kişi tarafından satış onayı verilebileceğidir. Notere gittiğinizde ödemeniz gereken parayı mutlaka ve mutlaka sadece o an yanınızda olan satıcı tarafa parayı gönderin. Vay efendim babama gönder, anneme gönder, yeğenime, arkadaşıma gönder gibi durumları kesinlikle kabul etmeyin ve ruhsatta kimin adı varsa parayı onun hesabına dekont kısmında açıklamaya plakayı “Örn: 06MDF01 araç alımı” yazarak parayı gönderin. Bu tür ince detaylar daha sonra satış sonrası oluşabilecek resmi anlaşmazlıkları önler.

2023 Yılı İçin Güncel Noter Vekaletname Ücretleri

Noterden Genel Vekalet Ücreti 550 TL – 1000 TL
Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 150 TL
Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 170 TL
Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 150 TL
Noter İhtarname Ücretleri 155 TL – 1000 TL

2023 Güncel Noter Ücretleri (Tüm İşlemler)

1-2023 Yılı Noter Güncel Araç Satış ÜcretiFiyatlar (TL)
1.a-Sıfır Araç Tescili171,00 TL
1.b-Araç Plakası Değiştirmeden224,00 TL
1.c-Aracın Plakası Değişirse*(*Yeni yapılan düzenlemeye göre araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. Plaka değişikliği için devir esnasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir. Noter ihtarname ücretleri 155 TL‘den başlamakta olup, ihtarnamenin türüne göre fiyatlar değişmektedir. Net fiyatı öğrenmek için en yakın notere başvurabilirsiniz.)224,00 TL
2-2023 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti 
2.a-1 Adet Tek Taraflı Evrak51,00 TL
2.b-2 Adet Tek Taraflı Evrak75,00 TL
2.c-1 Adet Çift Taraflı Evrak70,00 TL
2.d-2 Adet Çift Taraflı Evrak104,00 TL
3-Standart Sayfa Tercüme Onay Ücreti136,00 TL
4-Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti150,00 TL
5-Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti150,00 TL
6-Noterden Genel Vekalet Ücreti550,00 – 1.000,00 TL
7-Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti170,00 TL
8-Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme)111,00 TL
9-Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir)55,00 – 65,00 TL
10-Noter İhtarname Ücretleri155,00 – 1.000,00 TL
11-Noter Silah Devir Ücreti280 – 300 TL
12-Vasiyetname Ücreti700,00 – 3.000,00 TL

Noter Harçları – 2023 Yılı İçin Güncel Ücretler

I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar: 
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için(Binde 1,13)
(Ek paragraf: 29/3/2018-7104/21 md.) Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada düzenlenen üst sınır dikkate alınmaz.)(Binde 30)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (92,50 TL)’den az, (47.598,90 TL)’den çok olamaz. 
2. Emanet harçları: 
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden(Binde 2,27)
Harç miktarı (6,40 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı:(Binde 4,55)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir. 
4. Konşimento yazılması harcı: 
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan0,834
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra yürürlükten kaldırılmıştır.) 
II. Maktu harçlar: 
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki imzaların beherinden14,30 TL
2.Her nevi tebliğ(6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil)ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için25,10 TL
3. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:9/8/2016) Vekaletnamelerde beher imza için18,80 TL
4. (6728 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:9/8/2016) Defter tasdiki (kuruluş aşamasında yapılan tasdikler hariç): 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için): 
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler35,70 TL
bb) Serbest meslek kazanç defteri44,40 TL
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler44,40 TL
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi: 
100 sayfaya kadar (100 dahil)11,50 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için11,50 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır 
5.Suretler ve tercümeler: 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından2,40 TL
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler dahil)6,40 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)25,10 TL
7.Tespit ve tutanak harçları: 
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti25,10 TL
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda473,20 TL
9. Düzeltme harcı: 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için5,00 TL
10. Mukavele feshi harcı: 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için5,00 TL
11.(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 14/4/2011) Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen düzenlenecek tutanaklardan92,50 TL

Kaynaklar;

https://portal.tnb.org.tr/Tebligler/Noterlik%20%C3%9Ccret%20Tarifesi.pdf

Yazar Hakkında

Araba Teknik araç ve otomobil inceleme ile yola çıkan bir güncel blog olmayı hedeflemiş ve daha sonradan gündeme dair pek çok içeriği, haberi bünyesinde barındıran, Google News kayıtlı bir web sitesine dönüşmüştür. Bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için teşekkürler. Sloganımız; "İçerisi şampiyonlar ligi..."

Yorum Yap